אגרות והיטלים – עדכוני פסיקה

בית המשפט הורה על ביטול חיוב היטלי פיתוח שהוציאה עיריית חיפה למפעלי הזיקוק וחיפה כימיקלים בשל פגמים מהותיים בדרישת התשלום.

החיוב בוטלו בשל פגמים בדרישות התשלום. העירייה שלחה דרישות תשלום סתומות וללא פרטים מהותיים, כגון מהן העבודות שבוצעו בגינן נדרש ההיטל. בנסיבות המקרה העירייה הוציאה

קרא עוד »