אגרות והיטלים – עדכוני פסיקה

היטל סלילה

השתתפות של משרד התחבורה במימון עלות סלילת כביש אינה פוטרת מתשלום היטל סלילה . היענות משרד התחבורה לבקשת המועצה למתן מענק לשם סלילת כבישים המשמשים

קרא עוד »