אגרות והיטלים – עדכוני פסיקה

איגוד מקרקעין

הפסד עסקי מועבר אינו מוציא חברה מהגדת איגוד מקרקעין, שכן אינו נכס התורם לייצור הכנסה (אלא רק להקטנת חבות מס) והחזקתו אינה חלק אינטגרלי ממטרות

קרא עוד »

סמכות עניינית

מקום בו הוצעו לבעל זכויות בקרקע פיצויים בגין הפקעת זכויותיו לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבוא) והוא חלק על סכום הפיצוי המוצע, הסמכות להכריע בסכסוך

קרא עוד »

פיצויי סבל

הסמכות להורות על תשלום פיצויי סבל בגין הפקעה מהמ"ר הראשון ועד 40% מוקנית לשר הפנים בהסכמת שר האוצר וסמכות זו לא הואצלה (ולא ברור כלל

קרא עוד »