מדיניות פרטיות – בן אליעזר ושות' משרד עורכי דין

מדיניות פרטיות

משרד בן אליעזר ושות' מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט המנוהלים על ידו ובעמודים שלו ברשתות החברתיות. המשרד אינו אוסף מידע המזהה את משמשיו באופן אישי, למעט מידע שיימסר מרצונו החופשי של המשתמש באמצעות הדוא"ל של המשרד או בתיבת ה"צור קשר".

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או ברשתות החברתיות, המשרד יבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המשרד ובאחריותו הבלעדית. המאגר נשמרים במחשב אישי המוגן בסיסמה, והגישה אליו אינה מותרת אלא למי מטעמו של המשרד.

מידע שישלח למשרד באמצעות תיבת "צור קשר" מגיע ישירות לכתובת הדוא"ל האישית, והתשובות לפניות תשלחנה בדוא"ל חוזר או שמי ממשרדנו ייצור עם המשתמש קצר טלפוני.

 דיוור ישיר אלקטרוני

המשרד מעונין לשלוח למשתמש מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי באמצעות דואר אלקטרוני.

 מידע כזה ישוגר אל המשתמש בתנאי שניתנה הסכמה לכך, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולחדול מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי

המשרד מתיר לחברה מומחית לנהל את מערך הפרסומות שלו באתרים וברשתות החברתיות. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של החברה המומחית. כדי לנהל את הפרסומות שיצרה, החברה תוכל להציב Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשר לה לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהועלו ואילו פרסומות עניינו אותו. השימוש שהחברה עושה ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלה ולא למדיניות הפרטיות של המשרד.

אבטחת מידע

המשרד מיישם באתריו וברשתות החברתיות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך המשרד אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. במקרה של חדירה למחשבי המשרד לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי משרדנו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות ל-info@be-law.co.il  או באמצעות פקס 03-6721310 או בדואר רגיל אל: בן אליעזר ושות'- משרד עורכי דין, רחוב בר כוכבא 23, בני ברק, מיקוד: 5126002.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, יהיה המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שנמסר ע"י המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים/ ברשתות החברתיות.

Scroll to Top
דילוג לתוכן