אגרות והיטלים – עדכוני פסיקה

סמכות עניינית

מקום בו הוצעו לבעל זכויות בקרקע פיצויים בגין הפקעת זכויותיו לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבוא) והוא חלק על סכום הפיצוי המוצע, הסמכות להכריע בסכסוך

קרא עוד »

פיצויי סבל

הסמכות להורות על תשלום פיצויי סבל בגין הפקעה מהמ"ר הראשון ועד 40% מוקנית לשר הפנים בהסכמת שר האוצר וסמכות זו לא הואצלה (ולא ברור כלל

קרא עוד »

פטור לפי סעיף 19(ג)(1)

כאשר תכנית מאפשרת הקמת שתי יח"ד במקום אחת (ששטחה הוא 125 מ"ר), יש לפטור מהיטל תוספת של 15 מ"ר. בהתאם להלכת רביד, ההגבלה על פטור

קרא עוד »
גלילה למעלה דילוג לתוכן