אגרות והיטלים – עדכוני פסיקה

פטור לפי סעיף 19(ג)(1)

כאשר תכנית מאפשרת הקמת שתי יח"ד במקום אחת (ששטחה הוא 125 מ"ר), יש לפטור מהיטל תוספת של 15 מ"ר. בהתאם להלכת רביד, ההגבלה על פטור

קרא עוד »