אגרות והיטלים – עדכוני פסיקה

בית המשפט העליון פסק, ביום 20.5.2014, כי רשות מקומית אינה רשאית להטיל היטל סלילה אם במועד הטלת ההיטל אין בידיה תוכניות לביצוע הסלילה

בהעדר תוכנית ביצוע לסלילה בית המשפט העליון פסק כי היטל הסלילה שהעירייה הטילה בטל משום שהוא הוטל בטרם הכנת תוכנית לביצוע עבודות הסלילה ובוודאי שבטרם

קרא עוד »