אגרות שפכי תעשייה

משרד עו"ד צבי בן – אליעזר בעל ניסיון והתמחות בליווי מפעלים ובתי עסק בהפחתת ומניעה של חיובי שפכי תעשייה והינו מעודכן בכל עדכוני החקיקה והחידושים לצורך הפחתת החיובים ומניעתם.

לפגישת ייעוץ התקשרו:03-6954100 או השאירו פרטים:

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, נכנסו לתוקף ב- 1 ליולי 2014. תכליתם של הכללים למנוע הזרמה של שפכי תעשייה העשויים לגרום לנזק למערכת הביוב הציבורית או לגרום מטרדים סביבתיים.

 כמו כן, הכללים קובעים תשלום עבור הזרמת שפכים שאינם אסורים, אולם מצריכים טיפול מיוחד במכון טיהור השפכים.

כיצד נקבע תעריף הטפול בשפכים?

תעריף החיוב בגין הטפול בשפכים נקבע לפי עקרון של "המזהם משלם", כלומר מי שמזרים שפכים המצריכים טיפול מיוחד לצורך טיהורם ישלם עבור עלות הטיפול, כך שהחיוב בטפול שפכים אמור לשקף את עלות הטיפול בהם.

הזרמת שפכים תעשייתיים עלולה לשאת בחובה חיוביים כספיים גבוהים, אשר כל מפעל או עסק אשר בו מתרחשת פעילות תעשייתית כלשהי חשוף להם. הניסיון מלמד, כי ההתמודדות עם החיובים הללו אינה פשוטה וכרוכה בידע מקצועי, כלכלי ומשפטי.

מפעל המזרים שפכים חריגים בין אם באישור ובין אם ללא אישור, יחויב בתשלום אגרה לפי התעריפים וכללי החישוב הקבועים בחוק. במקרקעין עליהם יש כמה מפעלים להם מד מים משותף, החיוב יהיה עבור כלל המפעלים במקרקעין ביחד ולחוד.

הודעות חיוב – שפכי תעשייה

על הודעת חיוב טפול בשפכי תעשייה ניתן לערער לתאגיד תוך 30 ימים ממועד קבלתה והתאגיד מחויב להשיב לערר בתוך 30 ימים. ניתן לערער על הודעות החיוב ו/או החלטות התאגיד בפני ממונה שפכי תעשייה ברשות המים תוך 60 ימים מקבלת החלטת החיוב.

משרד עו"ד צבי בן – אליעזר בעל ניסיון והתמחות בליווי מפעלים ובתי עסק בהפחתת ומניעה של חיובי שפכי תעשייה והינו מעודכן בכל עדכוני החקיקה והחידושים לצורך הפחתת החיובים ומניעתם התקשרו: 03-6954100 או שלחו מייל: info@be-law.co.il
Scroll to Top
דילוג לתוכן