אגרת שילוט

אגרות השילוט נגבות לצורך מימון שירות של הסדר ופיקוח הרשות המקומית על שלטים המוצבים בשטחיה. שיעורן נקבע לפי גודל, מיקום וסוגי השלטים. בעל עסק המציב במקום העסק שלו שלט, נדרש לשלם מדי שנה אגרת רישיון שילוט. פקודת העיריות מסמיכה את הרשות המקומית לקיים בתחומה, בין היתר, פיקוח על הצגת מודעות ושלטים. הרשות המקומית מוסמכת להתקין חוקי עזר שמטרתם להסדיר את ההצגה של מודעות ושלטים, והיא מוסמכת לקבוע הוראות בדבר אגרות, דמי השתתפות או היטלים לצורך קיום השירותים. העירייה מוסמכת להטיל בחוק עזר חובת תשלום, בין היתר של אגרת שילוט.

הרשות מגדירה, במסגרת חוק העזר, מהו שלט ומהי מודעה, שיחויבו באגרת שילוט. יחד עם זאת תעריפי אגרת השילוט נתונים לשיקול דעתה, ללא זיקה אמיתית בין התשלום לשיעור ההוצאות בגין השירותים הניתנים בגינו. בפועל, התשלום שאמור לממן פיקוח ובקרה על שילוט עלול לשמש גם למימון הוצאות אחרות של הרשות.

המחלוקות על אגרות השילוט סובבות סביב מאפייני השלט עצמו כמו גם סביב מיקומו (האם הוא מוצב בשטח המוגדר כ-"מרחב ציבורי" או כ-"מרחב פרטי"; לתחומי איזו רשות הוא שייך ועוד).

משרדנו יבצע עבורכם את מכלול השלבים הנדרשים לצורך בדיקה והפחתת אגרות השילוט שלכם, על הצד הטוב ביותר.

הפחתת אגרת השילוט

לעיתים הרשויות המקומיות מפריזות בגובה התשלום הנדרש בגין אגרת השילוט ויש מקום להגיש בקשה להפחתת אגרת השילוט רצוי לבחון את הפרמטרים הבאים בעת בקשת ההפחתה:

  • מאחר ואגרת הרישות בגין שילוט מושפעת מהמקום בו מוצב השלט יש להיות ערים ומודעים לכך ולהבחין בין המיקומים השונים כגון: מתחם פרטי של בית העסק או מתחם ציבורי.
  • שיטת העיגול המספרי של גודלו של השטח כלפי מעלה, גורמת להגדלת חיוב של אגרת השילוט בסכומים שאינם מדויקים, והרבה מעבר לסכום המדויק שצריך לשלם. כאשר מתקינים שלט, כדאי לשים לב לשיטת החיוב של הרשות המקומית ולבדוק אם היא מבצעת עיגול של החיוב לפי השטח בהתאמה לשלטים מאותו הסוג, ואינה מעגלת את השטח כלפי מעלה באופן שרירותי.
  • הגביה עבור אגרת השילוט נעשית לשנה מלאה, וזאת גם אם תולים את השלט לפרק זמן קצר יותר.
  • ניתן לטעון כנגד תשלום עבור שלטי הכוונה כמו: שירותים, יצירת חירום וכולי, וכן עבור שלטי אזהרה שהחוק מחייב בהצבתם.
  • הבעייתיות בנושא האגרות שמוטלות על שילוט של עסקים, נסבה לעיתים קרובות, סביב ההבחנה בין מודעה שהיא שילוט שמיועד לפרסום, ובין שלט שמכיל רק את שמו של בית העסק. יש להבדיל בין מודעה שמפרסמת את העסק, ובין שלט שיש עליו רק את שם העסק.

פעילותו הבלעדית של משרד עו"ד בן אליעזר הינה בתחום המיסוי המוניציפאלי תוך התמקדות בהפחתת מיסים ותשלומי חובה כגון: הפחתת ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שילוט, היטל השבחה ועוד. לפרטים ולמידע נוסף התקשרו: 03-6954100 או שלחו מייל: info@be-law.co.il.

Scroll to Top
דילוג לתוכן