ביוב ומים – רפורמות במשק המים והביוב

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014, מתכוון משרד האוצר לבצע מספר רפורמות במשק המים והביוב. ככל ויבוצעו הרפורמות, תהיה להם השפעה ניכרת על משק המים, לרבות על תעריפי המים וטיב השירותים שיסופקו לציבור. להלן עיקרי הרפורמה המוצעת:

צמצום מספר תאגידי המים והביוב על ידי הקמת תאגידים אזוריים

כוונת האוצר הייתה צמצום משמעותי של מספר תאגידי המים והביוב הפועלים כיום, על ידי מיזוגם של תאגידים קיימים ותאגוד רשויות שטרם התאגדו לתאגידי "על" אזוריים. על פי הצעת האוצר, יהיו בסופו של התהליך סה"כ 15 תאגידים אזוריים, זאת במקום 56 תאגידים הקיימים כיום (לא כולל תאגידים שבהליכי התאגדות ורשויות מקומיות החייבות בהקמת תאגיד וטרם עשו זאת).

בדברי ההסבר של האוצר לתכנית הכלכלית טוען האוצר כי הרפורמה עשויה להביא לחסכון של כ- 5% בתעריפי המים לצרכנים.

לאור התנגדות מרכז השלטון המקומי לרפורמה המוצעת, מתכוון משרד האוצר להעמיד בפני התאגידים, מתווה חדש שיאפשר לבחור אחת משלוש חלופות – (1) מיזוג מלא בין תאגידים קיימים, (2) מיזוג תאגיד אזורי, או (3) השארת התאגידים הקיימים במתכונת הנוכחית. ההבדל בין שתי החלופות הראשונות, הוא שבמקרה הראשון מדובר במיזוג מלא, לרבות הנכסים של כל תאגיד ואילו במקרה השני, המיזוג יעשה רק לגבי התפעול והנהלה וכל תאגיד ישמור לעצמו את נכסיו.

בין כך ובין כך, משרד עו"ד בן אליעזר סבור כי קיים ספק רב כי הרפורמה המוצעת אכן תביא להפחתה כה משמעותית בתעריפי המים. עמדתו של האוצר מבוססת על ההנחה שיש יתרון לגודל של תאגיד אזורי אל מול תאגיד מקומי. עמדה זו, כפי שהובאה בדברי ההסבר נסמכת על עמדתה של רשות המים בעניין, אשר לא ברור על מה היא מבוססת. כמו כן לא הובהר בדברי ההסבר להצעה, כיצד ישפיע הצמצום הדרמטי של התאגידים ויצירת תאגידי על אשר יחלשו על מספר רב של צרכנים ברשויות שונות על טיב השירותים שיסופקו לצרכנים.

ביטול סמכותן של רשויות מקומיות שלא הקימו תאגיד לגבות היטלי פיתוח

רפורמה נוספת מתוכננת, הינה שלילת סמכותן של רשויות מקומיות שהיו חייבות בהקמת תאגידי מים וביוב ולא עשו זאת, לגבות היטלי פיתוח.

הצעה זו מבורכת מאחר והיא תביא להפסקת העיוות שבו רשויות מקומיות שהפרו את החוק בריש גלי ולא הקימו תאגידי מים וביוב המשיכו ליהנות מגביית היטלי פיתוח בעוד הסמכות לגבות את ההיטלים הללו נגרעה מרשויות מקומיות שפעלו כחוק והקימו תאגיד. כמו כן, חלק מהיטלי המים והביוב אשר גובות היום רשויות שטרם הקימו תאגידים באים על חשבון כספים שיחסרו מקופתו של התאגיד שיוקם בתחומן, שכן הכלל הינו כי היטל משולם בגין נכס קיים פעם אחת בלבד.

ייקור תעריפי המים למגזר הכפרי

עד היום, החובה לאגד את משק המים בתאגידי מים וביוב חלה על רשויות מקומיות בלבד ולא על מועצות אזוריות. על פי הצעת האוצר, הכוונה הינה להחיל את חוק תאגוד משק המים גם על מועצות אזוריות. תאגוד שכזה יביא לייקור משמעותי בתעריפי המים במגזר הכפרי, כאשר לטענת האוצר תעריף המים הנוכחי במגזר הכפרי נמוך מעלות אספקתם.

כוונת האוצר לבסס את תעריפי המים במגזר הכפרי על בסיס עלות אספקתם ועלויות אחזקת התשתיות ושיקומם, דבר אשר עשוי להביא לתעריף יקר יותר במגזר הכפרי מאשר במגזר העירוני וברשויות מקומיות.

לקבלת פרטים נוספים על האמור במאמר זה ולפניות בנושא מים וביוב ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות' בטל' 03-6954100 info@be-law.co.il

 

גלילה למעלה דילוג לתוכן