היטלי פיתוח – היטל שצ"פ, היטל שטח ציבורי פתוח

היטל שצ"פ (היטל שטח ציבורי פתוח) ניתן להפחתה ובמקרים מסוימים אף לביטול. בעלי נכס שחויבו בגין היטל מסוג זה וחוששים כי החיוב אינו במקומו כדאי שיבדקו את זכויותיהם מול משרד עו"ד ותיק ומנוסה בתחום.

לפגישת ייעוץ ולפרטים נוספים השאירו פרטים:

לאחרונה אנו עדים לתופעה רחבה של עשרות רשויות המטילות חיוב חדש – היטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) המוטל בד"כ במועד בקשה להיתר בנייה. ברשימה זו ננסה לעמוד על קנקנה של דרישה זו.

על פי פקודת העיריות, רשאית רשות מקומית להטיל חיובים למימון עבודות תשתית פיתוח חדשה שהיא נדרשה בהתקנתה. כך אנו מכירים את היטל הסלילה, הביוב התיעול והמים.

מהו היטל שטח ציבורי פתוח – היטל שצ"פ?

לאחרונה החלו רשויות מסוימות לדרוש חיוב מסוג נוסף – היטל שצ"פ. היטל זה נועד, לגישת העיריות, לממן את הוצאותיה בפיתוח תשתיות כגון גנים ציבוריים, שבילי הליכה, רחבות משחק וכו'.

היטל שצ"פ יש ויוטל בשכונות קיימות וחדשות, אולם זאת אך ורק אם הוקם שצ"פ חדש בשכונה קיימת ו/או חדשה כך שניתן לומר שההיטל משולם תוך קיומה של זיקה לשירות שהרשות מספקת לתושב. בדרך זו, כל בעל נכס בעיר, ללא אבחנה בין שכונה קיימת לשכונה חדשה, לו זיקת הנאה כל-שהיא מפיתוח שצ"פ חדש, משלם ומשתתף באופן יחסי במימון כלל הוצאות השצ"פ במובן הרחב ביותר.

קיימים שני סוגי היטל שצ"פ:

שצ"פ אקסטנסיבי הינו שצ"פ המהווה חלק מהמערכת הירוקה אך נשאר לרוב במצבו הטבעי או ברמת פיתוח נמוכה, ולפיכך אינו חלק מהמערכת הנורמטיבית של השצ"פים. המדרג הקיים בשטחים אלו מובנה עפ"י המיקום, התנאים הטופוגרפיים של הקרקע והקרבה בפועל לשטחי המגורים.                                

שצ"פ אינטנסיבי הינו שצ"פ נורמטיבי הכולל ריהוט גן, פרגולות, מתקני משחק, נטיעות, התווית שבילים, רחבות וכדו'. השצ"פ מצוי במרחק הליכה סביר משכונות מגורים ובנגישות נוחה.                    

החיוב בהיטל שצ"פ נעשה בגין השטח הבנוי ושטח הקרקע והחיוב נעשה במעמד הוצאת ההיתר, כלומר קבלן שלא ישלם את ההיטל לא יקבל היתר בניה.                                                                      

היטל שצ"פ

היטל השצ"פ הוא נטל נוסף ומשמעותי לא מעט. עולה השאלה מה בין היטל השצ"פ לבין היטל ההשבחה הנועד להקמת מבנים ציבוריים לצורך פיתוח מקרקעין "לצרכי ציבור" (המוגדרים בחוק, בין היתר, כדרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שטחי חניה, מקלטים ומחסים ציבורים וכדומה). כגון גני ילדים, בתי כנסת וגם גינות משחק. היטל זה עלול להביא את ראשי הרשויות ליצירת פרויקטים מגלומניים על גבם של התושבים והיזמים שיצטרכו לשאת בנטל המימון של פרויקטים אלו.                 

בעיה נוספת שמעורר ההיטל, הוא היעדר הזיקה הנדרשת שבבסיס חיוב היטלים – בין השירות לעלות של הקמתם או קנייתם של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב דווקא.

לקבלת פרטים נוספים בנושא היטל שצ"פ – היטלי שטח ציבורי פתוח ולקבלת שירות בנושא היטלי פיתוח ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות' – עורך דין ארנונה בטל' 03-6954100 info@be-law.co.il

Scroll to Top
דילוג לתוכן