היטל תיעול

משרדנו, המתמחה בתחום המיסוי המוניציפלי מול רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ. בעלי ניסיון וידע נרחב כבר 25 שנים עם הצלחות מרובות. כאשר מקבלים חיוב בהיטל תיעול, רצוי להעביר את החיוב לבדיקה מקצועית, שעשויה להפחית את דרישת התשלום באופן משמעותי.

לפגישת ייעוץ התקשרו:03-6954100 או השאירו פרטים:

מהו היטל תיעול

רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) מוסמכות לגבות מבעלי נכסים בתחומן היטל תיעול, אשר נועד לממן את העלויות של הקמת תשתית התיעול (ניקוז) בשטח המוניציפאלי שלהן.

היטל תיעול הינו אחד מסוגי היטלי הפיתוח שרשויות מקומיות מוסמכות להטיל, כגון: היטל סלילה כבישים ומדרכות, היטל שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ), היטל ביוב והיטל צנרת מים.

הסמכות של הרשות המקומית לגבות היטל תיעול חייבת להיות קבועה בחוק עזר, שבו נקבעים גם התעריפים של היטל התיעול.

מתי מחייבים בהיטל תיעול

הרשות המקומית מוסמכת לגבות היטל תיעול כתנאי לקבלת היתר בניה או בעת ביצוע עבודות תיעול חדשות המשרתות את הנכס שמחויב.

עבודות להקמת היטל תיעול נקבעות על פי "אשורי איסוף" עירוניים, ולכן, לעיתים, די בהתקנת תיעול באזור איסוף עירוני כדי להקים לרשות המקומית עילה לחיוב נכס בהיטל תיעול.

זהות החייב בהיטל תיעול ובדיקת חוקיות ההיטל

באופן עקרוני החיוב בהיטל תיעול מוטל על בעל נכס. להבדיל מארנונה, המוטלת על המחזיק בנכס (שוכר), היטל התיעול מוטל על בעל הנכס, קרי מי שהינו בעל הנכס לפי מרשם המקרקעין (טאבו).

על מנת לבדוק באופן יסודי מיהו החייב בהיטל והאם החיוב בהיטל חוקי, יש לבדוק את הוראות חוק העזר תיעול, שמכוחו הושת החיוב, את הנתונים העובדתיים ביחס לחיוב בהיטל ואת זכויות הבעלות בנכס.

לכן, כאשר מקבלים חיוב בהיטל תיעול, רצוי להעביר את החיוב לבדיקה מקצועית. בדיקה כאמור, עשויה לחסוך לחייב כסף רב, לעיתים החיסכון יכול להגיע לעשרות אחוזים מסכום החיוב המקורי ולעיתים ניתן אף לבטלו לחלוטין. לפרטים התקשרו: 03-6954100  או שלחו מייל לכתובת: info@be-law.co.il
מידע נוסף שיכול לעניין אתכם:
Scroll to Top
דילוג לתוכן