הנחה בארנונה

למשרדנו יש את כל הכלים הנדרשים על מנת להצליח בתיק ולהשיג ללקוח את התוצאה האולטימטיבית זאת תוך כדי שיתוף הלקוח בקבלת החלטות ובהצבת היעדים. לייעוץ ולמידע נוסף התקשרו: 03-6954100 או השאירו פרטים:

המקור הנורמטיבי לקביעת הנחות בארנונה הניתנות לתושבי הרשויות המקומיות נמצא בסעיפים 12(א)-(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג-1992 .

סעיפים אלו מקנים לשר הפנים סמכות לקבוע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות בחיובי הארנונה, אשר מוענקות ע"י הרשות המקומית.

שר הפנים נדרש לקבוע את שיעורי ההנחה המירביים בתשלום הארנונה, אשר הרשות יכולה להעניק לתושביה. בהינתן השיעורים שנקבעו, הרשות לא רשאית ליתן הנחות החורגות משיעורים אלו.

הנחות בארנונה

באשר לשיעורי ההנחה המירביים בתשלום הארנונה, התקין שר הפנים את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993. כך, תקנה 2(א) לתקנות קובעת, כי: "מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן".

בגדרי תקנה זו, קבע שר הפנים מספר קריטריונים וקבוצות של תושבים הזכאים להנחה בתשלום הארנונה.

על הזכאים להנחה נמנים, בין היתר, אזרחים ותיקים, נכים, בעלי תעודת עיוור, ניצולי שואה, עולים חדשים, חיילים ועוד.

פטור מארנונה

כך גם, התקנות קובעות הנחות או פטורים מלאים מתשלום ארנונה לנכסים העומדים בקריטריונים כגון נכסים ריקים ונכסים שאינם ראויים לשימוש.

הנחות ופטורים נוספים בארנונה ניתנים גם מכוח פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938. כך למשל מוסד דתי כגון בית כנסת יזכה לפטור מארנונה, מוסדות חינוך, בתי חולים, מרפאות וכו'.

למשרדנו יש את כל הכלים הנדרשים על מנת להצליח בתיק ולהשיג ללקוח את התוצאה האולטימטיבית זאת תוך כדי שיתוף של הלקוח בקבלת החלטות ובהצבת היעדים. לייעוץ ולמידע נוסף התקשרו: 03-6954100 או כתבו לנו לכתובת מייל:  info@be-law.co.il.

Scroll to Top
דילוג לתוכן