הנחות בארנונה

מהי ארנונה?

ארנונה היא מס שנתי המוטל על מי שמחזיק בנכס (בנין או קרקע) בתחומה של רשות מקומית,  ומשמשת מקור לכיסוי הוצאותיהן השוטפות של הרשויות המקומיות.

המועד לתשלום השנתי של הארנונה הוא ה-1 בינואר בכל שנה. הרשויות המקומיות רשאיות לאפשר לתושביהן הסדרי תשלום שונים וליתן הנחות בהתאם להוראות הדין.

הנחה בארנונה

ההנחות בארנונה מתחלקות לשני סוגים עיקריים: סוג אחד נוגע לנישום המחויב בארנונה כגון בשל מצבו הבריאותי או הכלכלי וכו'; סוג שני מתייחס לנכס עצמו ותלויות במצבו, כגון פטור לנכס ריק או לבנין חדש, אדמה חקלאית בשנת שמיטה ועוד.

המקור החוקי העיקרי למתן ההנחות הוא תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) אם כי קיימות הוראות גם בחוקים אחרים כגון בחוק אזרחים ותיקים, חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, וחוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה.

מי זכאי להנחות בארנונה

תקנות ההנחות קובעות רשימת הנחות שניתן לחלקה לשלושה סוגים: הנחות חובה – שאין לרשות המקומית שיקול דעת בנתינתן (כגון אזרח ותיק נכי צה"ל משטרה ושב"ס, נכה מלחמה בנאצים, אסיר ציון ועוד); הנחות כלליות – שהרשות המקומית רשאית לאמץ במלואן או בחלקן או להגביל את שיעורן; והנחות שניתנות בסמכות ועדת ההנחות של הרשות המקומית (הנחות לנזקק).

יצוין כי לרובן של ההנחות, הקבועות בתקנות ההנחות, קיימת "מגבלת שטח" דהיינו ההנחה ניתנת עד לגודל מסוים מהשטח הנכס המחויב בארנונה.

לא אחת נתקלים נישומים בחסמים מהרשויות המקומיות בבואם לממש את זכותם להנחה בארנונה. אחת הבעיות הנפוצות מקורה בסירובן של הרשויות המקומיות ליתן הנחה למפרע. הסיבות לבקשות מעין אלו רבות ומגוונת, כל מקרה ונסיבותיו, לעיתים זה נובע מתוך חוסר המודעות לעניין, ולעיתים מתוך הייאוש הצפוי מהחומה הפרוצדוראלית הנלווה לפניות לרשות המקומית.

במצב דברים זה, נישום הסבור שמגיעה לו הנחה כדין אל יהסס לקבלת ייעוץ משפטי או בדיקה מקצועית, שעשויה לחסוך לנישום כסף רב לאורך זמן. אתם מוזמנים לקבל פרטים נוספים אודות הנחות בארנונה. ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 03-6954100 או בכתובת מייל: info@be-law.co.il
Scroll to Top
דילוג לתוכן