הפחתת ארנונה

ניתן להפחית את חיובי הארנונה די בקלות וללא עלויות מיותרות. למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום המיסוי המוניציפאלי בכלל ובהפחתת ארנונה בפרט. משרדנו אינו גובה תשלום עבור יעוץ ראשוני, כאשר ברוב התיקים השכר שלנו נגזר מהחיסכון בלבד! ככל ולא הצלחנו לחסוך לכם בארנונה- לא נגבה תשלום עבור הטיפול. למידע נוסף ולמתן ייעוץ ללא תשלום צרו עמנו קשר בטלפון מספר: 03-6954100 או כתבו לנו!

סעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992,  קובע כי הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו.

לצורך הפחתת חיובי הארנונה, יש לערוך מספר בדיקות מקדימות (כגון, מדידת הנכס, בחינת השימוש הנעשה בנכס), ולאחריהן יהיה ניתן לדעת האם יש מקום לטעון כנגד החיוב.

הפחתת ארנונה יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים:

הפחתת ארנונה – טעות בשטח הנכס

ככל וישנה אינדיקציה לכך שהנכס מחויב בארנונה לפי שטח גדול יותר ממה שקיים בפועל, מומלץ לבצע מדידה של הנכס. היה והמדידה תראה כי אכן קיימת טעות בשטח המחויב, יש להגיש השגה למנהל הארנונה בטענה כי השטח לחיוב הינו שגוי. במקרה כזה, על הנישום לצרף להשגה את תשריט המדידה על בסיסו הועלתה טענת השטח, וכן לציין את שטח הנכס הנכון, לשיטתו, בהתבסס על אותו תשריט מדידה. יש לזכור, כי העלאת טענה מסוג זה והגשת השגה, מוגבלת בזמן וממועד קבלת השומה יש לנישום 90 ימים בלבד להגשת ההשגה. ככל ולא יעשה כן, לא יוכל לטעון לעניין זה, אלא רק בשנת המס הבאה.

הפחתת ארנונה – טעות בסיווג הנכס

הכוונה היא לנכס אשר מחויב בארנונה שלא על פי השימוש הנעשה בו. למשל, נכס המשמש כבית מלאכה/תעשייה מחויב בארנונה לפי סיווג יקר ושיורי של 'משרדים' או 'עסקים'. המשמעות של סיווג נכס שלא על פי השימוש הנעשה בו היא השתת תעריף ארנונה גבוה יותר. במקרה זה, יצטרך הנישום להראות שהשימוש בנכס אינו תואם את הסיווג ויטען כי יש לשנות את סיווג הנכס בהתאם לשימוש הנעשה בו. לצורך הדוגמא, נכס בת"א אשר הפעילות הנעשית בו היא מחקר ופיתוח, מסווג ע"י העירייה בסיווג 'משרדים' ומחויב לפי תעריף של כ-366 ₪ למ"ר בשנה. במקרה זה, יש לטעון כי הסיווג הנכון לנכס הינו סיווג 'בית תוכנה', וככל וטענה זו תתקבל ע"י מנהל הארנונה, הנכס יחויב בתעריף של כ- 160 ₪ בלבד, פחות ממחצית התעריף של משרדים. יש לציין, כי גם טענה זו בדבר טעות בסיווג הנכס, מוגבלת בזמן ויש להעלותה בתוך 90 ימים ממועד קבלת השומה השנתית.

הגשת בקשה להנחה או פטור מארנונה

הפחתה של ארנונה יכולה לבוא לידי ביטוי לא רק בדרך של השגה אלא גם בדרך של הגשת בקשה להנחה או פטור מארנונה – החוק מאפשר לקבל פטור מארנונה לנכס ריק שאין בו שימוש וכן לנכס ריק בבניין חדש שבנייתו הסתיימה וטרם אוכלס. כמו כן, החוק מאפשר מתן פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש כגון נכס שנמצא בשיפוצים או נכס שנהרס או ניזוק ושלא ניתן לשבת בו. יש לציין שהפטורים/ההנחות מוגבלות בזמן ואינן חלות "לנצח". בנוסף, בהתאם לחוק ניתנים גם פטורים והנחות מארנונה למחזיק עצמו ללא קשר למצב הפיסי של הנכס, כגון אזרחים ותיקים, נכים, ניצולי שואה, עולים חדשים וכו'.

מידע נוסף שיכול לעניין אתכם:

 

Scroll to Top
דילוג לתוכן