השגה על ארנונה

אם גם אתם מעוניינים להגיש השגה על ארנונה לבית העסק שלכם כדאי לקבל ייעוץ משפטי, מקצועי ואיכותי. לקבלת פרטים נוספים וייעוץ בנוגע להשגה על ארנונה צרו קשר עם משרדנו עוד היום בטלפון מספר:  03-6954100 או מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

בתחילת כל שנה שולחת הרשות המקומית חשבון ארנונה שנתי, עליו ניתן לערער בתוך 90 ימים ממועד קבלתו. הערעור על שומת ארנונה נעשה בדרך של הגשת השגה למנהל הארנונה, על יסוד הטענות המופיעות בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 (להלן: "חוק הערר") והן:

  • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;
  • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו;
  • מי שחויב בתשלום ארנונה הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

יצוין, כי הטענות אשר לרוב עולות בהשגה נוגעות לטעות בסוג הנכס, גודלו או השימוש הנעשה בו, וכן טענה בדבר "אינני מחזיק" (ס' ג' לעיל).

השגה על ארנונה – הגשה ומענה מהרשות המקומית

כאשר מוגשת השגה על חיוב בארנונה למנהל הארנונה של הרשות המקומית, הוא חייב על פי חוק להשיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. אם לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום, ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה (אלא אם וועדת הערר האריכה את המועד למתן תשובה ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום).

יובהר, כי בהתאם לפסיקה, אפילו חריגה של יום אחד בלבד מהמועד, משמעה איחור במתן תשובה להשגה. בעת"מ 2123-12-11 המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נ' המועצה המקומית אעבלין, דן ביהמ"ש באיחור של יום אחד בלבד במתן תשובה של מנהל הארנונה. אומר ביהמ"ש "אכן חריגה ביום אחד, נראית בעין המתבונן כחריגה קלה המצדיקה התגמשות ודוחה קשיחות. אולם על הרשות המנהלית החובה לפעול בהגינות ובנאמנות כלפי הציבור ולעמוד במועדים אשר התווה לה המחוקק. זאת אם לצורך מניעת סחבת במוסדות המינהל ועמידה בפרק זמן סביר, ואם על מנת לאפשר לאזרח לקבל תשובות ברורות וסופיות שיאפשרו לו להסתמך עליהן ולכלכל צעדיו להבא".

ההקפדה על המועדים, רלוונטית גם בכל הקשור להגשת השגה. כאמור, השגה על שומת ארנונה צריכה להיות מוגשת בתוך 90 ימים ממועד קבלת השומה. בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון (בין היתר, ע"א 714/68 יהודה זיס נ' עיריית אשדוד), מדובר במועדים קשיחים כך שאיחור בהשגת השגה לאחר 90 ימים, אפילו אם מדובר באיחור של יום אחד, יהפוך את השומה לחלוטה וסופית לגבי אותה שנת מס.

איך מגישים השגה על ארנונה?

פרט למועדים, יש לשים לב שההשגה מוגשת על יסוד אחת מהטענות שצוינו לעיל, שכן ככל ובהשגה יעלו טענות אשר לא מופיעות בחוק הערר, הן אינן בגדר סמכותו של מנהל הארנונה והן ידחו על הסף. טענות מסוג זה, יכולות לעלות במסגרת עתירה מנהלית או הליך אחר כגון עתירה לבג"ץ.

בנוסף, על ההשגה להיות מפורטת ומנומקת, מגובה באסמכתאות כגון תמונות מהנכס, תשריטי מדידה, ציון סעיפי חוק ורצוי גם פסיקה.

השגה אינה יכולה להיכתב בצורה לקונית ושטחית ועליה להיות מבוססת כאמור. כך גם, על התשובה להשגה להיות גם כן מנומקת ועליה להתייחס בצורה מפורשת לכל טענה וטענה שעולה בהשגה.

מידע נוסף שיכול לעניין אתכם:

Scroll to Top
דילוג לתוכן