חיוב בהיטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) די בקיומה של זיקת הנאה רחוקה בין הנכס המחויב לעבודות שבוצעו

עת"מ 26536-04-18 בניני מ.י. גינדי נ' עיריית רחובות

נקבע כי לצורך חיוב בהיטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) די בקיומה של זיקת הנאה רחוקה בין הנכס המחויב לעבודות שבוצעו.

אין דרישה כי השצ"פ יהיה סמוך לנכס, ודי בקביעת מהנדס העיר כי השצ"פ משרת את הנכס כדי לבסס עילת חיוב.

כמו כן, נדחתה טענת העותרת לפיה ניתן לחייב מכוח חוק העזר רק בניה חדשה ולא בניה קיימת ונקבע, כי ההיטל חל על בנייה חדשה וגם על בניה קיימת.

גלילה למעלה דילוג לתוכן