מחיקת חובות ארנונה

מדי שנה צוברים רבים מתושבי הרשויות המקומיות חובות בגין תשלומי מסים ואגרות, המסתכמים במיליארדי שקלים והרשויות המקומיות אינן מצליחות לגבות חלק ניכר מהחובות האלה לאורך שנים. בניגוד אולי לתפיסה הרווחת, עצם קיומו של חוב ארנונה לרשות המקומית אינו מהווה בהכרח סוף פסוק, כאשר במקרים מסוימים בסמכותה של הרשות המקומית למחוק חובות כספיים הקיימים כנגד חייבים.

חוב ארנונה

מחיקת חוב ארנונה הינה הליך פרוצדוראלי לו שותפים הרשות המקומית והנישום, הנעשה על פי סעיפים 338 ו- 339 לפקודת העיריות. הליך זה מוסדר בנוהל שפרסם משרד הפנים ונדרש את אישור הממונה על המחוז במשרד הפנים לכל בקשה.

התיישנות חוב ארנונה

בחקיקה ובנוהל מחיקת חובות מופיעים שני סוגים של חובות ארנונה הניתנים למחיקה: חובות אבודים כיוון שאינם ניתנים לגבייה, ובמילים אחרות, חובות שהסיכוי לגבותם אפסי, למשל כאשר אין לחייב נכסים שניתן לממשם ומהם להיפרע; וחובות שאינם אבודים – מטעמים אחרים, כלומר חובות שלכאורה יכולה הרשות לגבותם מחייב בעל נכסים. נוהל מחיקת חובות קובע כי מחיקת חוב אבוד תותר בהתקיים שלושה תנאים: לחייב אין זכות על נכס מקרקעין או על נכס אחר בעל ערך כלכלי של ממש, אשר מימושו יכול לאפשר את פירעון החוב כולו את חלקו; הפיגור בתשלום החוב הוא של שלוש שנים לפחות; מוצו הליכי הגבייה כנגד החייב. הרציונאל שעומד בבסיס הליך מחיקת החובות הוא למעשה להיטיב עם החייבים ולחסוך מהם טרטור בירוקראטי בבתי המשפט ומאבק משפטי ארוך שנים הכרוך בעגמת נפש רבה. ברם, ברובם של הרשויות נושא מחיקת החובות כלל לא מובא לידיעת ציבור החייבים, מה שמאלץ את החייבים, בלא מעט מקרים, לסיים הליך חוב במסגרת הליכים משפטיים, ללא אפשרות לנצל את החוק לטובתם, אף כאשר ברור לרשות המקומית כי מדובר בחוב אבוד ובחייב שאין ביכולתו לשלם את החוב.

בדיקת חוב ארנונה

אחת הדוגמאות הנפוצות למחיקת חובות היא על דרך של מתן הנחות למפרע. לא אחת נדרשות הרשויות המקומיות להתמודד עם בקשות של נישומים למתן הנחות בארנונה למפרע בשל סיבות רבות ומגוונות. מתן הנחה למפרע כמוהו כמחיקת חוב מספרי הרשות מקומית ובמקרים מסויימים מתן החזר כספי לנישומים. במצב דברים זה, נישום הסבור שמגיעה לו הנחה כדין רטרואקטיבית אל יהסס לפנות לרשות המקומית בדרישה למימוש ההנחה. אפשרות נוספת שמסתירות הרשויות הקבועה בנוהל מחיקת חובות היא מחיקת חוב על דרך של פשרה. בשנת 2002 פרסם משרד הפנים תיקון לנוהל מחיקת חובות שנועד לאפשר לרשות מקומית למחוק את חובותיו של חייב באמצעות הסדר פשרה ביניהם בניסיון לגבות סכום מסוים מהחוב בתמורה למחיקת החוב.
כאמור חוב ארנונה אינו "גזירה משמיים" וקיימות הדרכים להפחיתו או אולי לבטלו כליל, בנסיבות המתאימות. מומלץ, אם כן, לבדוק כל חוב לגופו של עניין ולקבל חוות דעת מקצועית בשל נבכי הבירוקרטיה הכרוכה בטיפול בביטול או הפחתת החוב. לייעוץ ולמידע נוסף התקשרו: 03-6954100 או כתבו לנו לכתובת מייל: info@be-law.co.il
 
Scroll to Top
דילוג לתוכן