נדחתה עתירה לביטול היטל סלילה שהטילה מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור

נקבע כי זיקה מימונית המקימה עילה לחיוב בהיטל מתקיימת גם כאשר המימון נעשה בדרך של ויתור על חיוב בהיטלים לגורם שמבצע את הסלילה. עוד נקבע, כי על פי הוראות חוק העזר של המועצה, היטל הסלילה לא מתיישן והמועצה רשאית לגבות אותו בהתרחש "אירוע מס" גם שנים רבות לאחר סלילת הכביש. בנוסף עשה ביהמ"ש הקבלה רעיונית בין היטל הסלילה להיטל השבחה, כאשר ציין כי הסלילה "השביחה" את הנכס ועל כן מחויב בעל הנכס לשלם היטל סלילה גם בעת מימוש זכויות.

עתמ (חי') 24308-12-12 רינה צצקס אקסלברד נ' מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור

גלילה למעלה דילוג לתוכן