עדכון בהליך קבלת פטור למוסד מתנדב

אנו מתכבדים לעדכן את לקוחות המשרד שהחל משנת 2019, לאור שינוי שנעשה בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, הסמכות למתן פטור למוסד מתנדב מסורה למועצת הרשות המקומית. לכן, יש להגיש בקשות לפטור לשנת המס 2019 ואילך לרשות המקומית ולא למשרד הפנים, כפי שנעשה בעבר. תשומת הלב, כי ככל ומועצת הרשות המקומית דוחה את בקשת הפטור, ניתן להגיש את הבקשה למשרד הפנים (הממונה על המחוז), אשר רשאי לאשר את הפטור למרות הסירוב של מועצת הרשות המקומית. בקשות לפטורים עבור שנות מס קודמות לשנת המס 2019 יש להגיש עדיין לממונה על המחוז במשרד הפנים. אנו מקווים שהתיקון ייעל ויזרז את הליך קבלת הפטורים למוסד מתנדב, הליך שלפני כן היה בדרך כלל אורך זמן רב בשל העומס הרב וריבוי הבקשות שהועברו לממונים על המחוזות במשרד הפנים. נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות וטיפול בהשגת פטורים.
גלילה למעלה דילוג לתוכן