שימוש מיטיב בהיטלים שמשולמים לרשויות המקומיות עשוי להקטין את הנזק מהצפות ושטפונות/ כלכליסט

גלילה למעלה דילוג לתוכן