ארנונה

משרד עו"ד בן אליעזר ושות' מומחים בהפחתת ארנונה, הנחות בארנונה ופטורים מלאים מארנונה. לצורך כך, נעשית בדיקה קפדנית של חיובי הארנונה ובחינת אופן הטיפול הנדרש באותן נסיבות ובתוך כך בחינה של הנכס, עריכת תחשיבים כלכליים, בדיקת תעריפים וצווי הארנונה של הרשות המקומית והגשת השגות ועררים.

היטלי פיתוח

למשרדנו ניסיון רב של למעלה מ-20 שנים בהפחתת ו/או ביטול היטלי פיתוח מכל הסוגים כגון היטל סלילה, היטל תיעול, היטל ביוב, היטל מים והיטל שצ"פ בסדר גודל של מאות מיליונים. הטיפול כולל בין היתר בדיקת החיובים, ליווי הנישום אל מול הרשויות, הפחתת החיובים בין השאר באמצעות ערכאות משפטיות.

היטל השבחה

המשרד מטפל בביטול ובהפחתת שומות היטל השבחה בפני שמאי מכריע ובפני וועדת ערר להיטלי השבחה ובפני בית משפט לעניינים מנהליים. הטיפול כולל בדיקת עצם החיוב ומרכיבי השומה, ובמקרה הצורך תוך שיתוף פעולה עם שמאי המקרקעין מטעם הלקוח.

מים וביוב

משרדנו מתמחה בהפחתת חובות אגרות מים וביוב והפחתת החיוב וחיסכון בצריכה השוטף בין השאר באמצעות בחינת החיובים, פנייה לרשויות המקומיות, במידת הצורך בסיוע של אנשי מקצוע כגון כלכלנים, סוקרים ועוד. משרדנו הוביל, בין היתר, מהלך ארצי מול רשות המים לשינוי החקיקה והתעריפים של אגרות המים והביוב.

אגרות שפכי תעשייה

משרדנו מלווה מפעלים, בתי עסק, קניונים, מרכזים מסחריים וכיוצ"ב בהתמודדות מול דרישות לתשלום שפכי תעשייה וייעוץ במניעת חיובים עתידיים. משרדנו מעודכן בכל עדכוני החקיקה בתחום המאפשרים התמודדות והפחתה מקסימלית של החיובים השוטפים.

אגרת שילוט

משרדנו עוסק בבדיקת תקינותן של אגרות השילוט המוטלות על עסקים ברחבי הרשות המקומית. הבדיקה נעשית תוך בחינת גודל השלט, מיקומו של השלט וסוגו של השלט. עורכי הדין במשרד בן אליעזר ושות' בוחנים את חוק העזר, את תעריפי אגרת השילוט והאם יש מקום להגיש בקשה להפחתת האגרה.

Scroll to Top
דילוג לתוכן