ארנונה – גביית ריבית פיגורים על תשלומי חובה

מהי ריבית דריבית?

לאחרונה אישרה השופטת מיכל נד"ב מבית משפט המחוזי מרכז, 5 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד העיריות ראשון לציון, נתניה, רחובות, נס ציונה ופתח תקוה.

הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות הוגשו כנגד הנוהג של העיריות לגבות ריבית פיגורים על תשלומי חובה מכוח חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"), בשיטת "ריבית דריבית".

בעוד החוק קובע כי הריבית היא בשיעור של 0.75% לחודש, (9% בשנה) הרי שעל פי השיטה הנוהגת כיום העיריות גובות ריבית פיגורים בדרך של "ריבית דריבית" המסתכמת בחישוב שנתי לכדי ריבית שנתית של כ- 9.4%. מגישי התובענות טענו, כי העיריות אינן מוסמכות לגבות את ריבית הפיגורים בשיטת "הריבית דריבית", אלא מוסמכות לגבות ריבית בגין קרן החוב הצמודה בלבד.

עמדת ביהמ"ש לגביית ריבית דריבית

בפסק הדין שבמסגרתו אושרו הבקשות, קבע ביהמ"ש כי על פי קריאת הפשט של לשון החוק, התחקות אחר תכליות החוק וכוונת המחוקק, נראה כי המחוקק לא התכוון לאפשר לעיריות לגבות "ריבית דריבית". כמו כן קבע ביהמ"ש, כי ריבית הפיגורים שגובות העיריות כוללת בתוכה כבר רכיב של קנס עבור האיחור בתשלום, זאת בשים לב כי הריבית בגין תשלומי יתר שהעיריות משיבות לאזרח עומדת על 0.5% אחוז לחודש בלבד – 6% בחישוב שנתי.

על כך נוסיף אנו, לצורך ההשוואה, כי למשל ריבית הפיגורים המשולמים בגין איחור בתשלום לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – 1961, עומדת נכון להיום על 7.5% בשנה כולל הצמדה.

סיכום – גביית ריבית פיגורים על תשלומי חובה

יש לזכור, כי אישור בקשה לתביעה ייצוגית במשפט הישראלי אינה דבר של מה בכך ופסק הדין מהווה איתות רציני של ביהמ"ש לעיריות אשר גובות בשיטת "הריבית דריבית", כי ייתכן והתנהלותן אינה חוקית והן חשופות לתביעות דומות. ודוק, הגם שחוק תובענות ייצוגיות מאפשר לתבוע מהעיריות השבה של כספים שנגבו רק בשנתיים שטרם הגשת התובענה, עדיין מדובר בהשבה של סכומי כסף ניכרים שהעיריות יאלצו להשיב ככל ותתקבלנה התביעות. כמו כן, קביעת סכום ההשבה הוא משימה לא פשוטה עבור הרשויות הואיל ואצל מרבית הרשויות המקומיות מערכת המחשוב הקיימת אינה יכולה לשערך את גביית היתר. 

לקבלת פרטים נוספים על גביית ריבית פיגורים על תשלומי חובה ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות' בטל' 03-6954100 info@be-law.co.il

 

גלילה למעלה דילוג לתוכן