דחיית מועדים להגשת השגות ועררים על חיובי הארנונה בעקבות מגפת הקורונה

אנו מבקשים לעדכן את לקוחותינו שמשרדנו פנה לשר הפנים בדרישה שיורה על דחיית המועדים להגשת השגות ועררים על חיובי ארנונה. כידוע, המועד להגשת השגה על חיובי הארנונה הוא 90 יום ממועד קבלת החיוב, והמועד להגשת ערר ארנונה על החלטת או תשובת מנהל הארנונה ברשות המקומית הוא 30 יום ממועד קבלת התשובה. משרדנו חשב שמועדים אלו אינם סבירים בנסיבות שנוצרו לאור מגפת הקורונה.

אנו שמחים לבשר ללקוחותינו כי בתשובה לפנייתנו לשר הפנים, נשלח אלינו תזכיר חוק ששמו חוק דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות מינהליות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 .

עיון בתזכיר החוק מלמד, כי החוק יקבע הארכת מועדים של 90 ימים להגשת השגות ועררים על חיובי ארנונה, שהמועד להגשתם חל מיום 10.3.20 ואילך. ההוראה הנ"ל תעמוד כרגע בתוקף עד ליום 30.6.2020.

חשוב לציין, כי ההארכה אינה חלה על מועדים שנקבעו בהחלטות ספציפיות או בצווים והחלטות של בתי משפט.

כמו כן, החוק אינו מאפשר דחייה של תשלומי מס אגרה או היטל לרשות המקומית, ובכלל זאת תשלומי ארנונה.

חשוב להבהיר כי מדובר בתזכיר חוק והחוק עצמו טרם פורסם, ולכן, נכון להיום, טרם הוארכו המועדים להגשת ההליכים הנ"ל ויש להגישם במועד.

משרדנו יעדכן שוב מיד עם פרסום החוק.

גלילה למעלה דילוג לתוכן