חשיבותה של הביקורת הפנימית

לאורך השנים, בוודאי במאה האחרונה, התפתחה באופן ניכר הכלכלה העולמית. לצד היתרונות הרבים הטמונים בשינויים הללו אין ספק כי ישנם גם סיכונים רבים, ומספיק להביט בחטף על אירועי המאה ה-21 בלבד, ועל נפילתם של התאגידים הגדולים אשר קרסו בעיקר משום שבקרת הפנים שלהם לא פעלה באופן יסודי. ביקורת פנימית היא אחד הכלים המשמעותיים מבחינת הארגון, ובעולם כולו – כמו גם בישראל – נקבעה חובת המינוי של מבקר פנימי על פי חוק בארגונים ספציפיים. ביקורת פנימית נדרשת על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 מכל חברה ציבורית וכן מבנקים, חברות ביטוח וגופים נוספים שנמצאים תחת פיקוח מבקר המדינה, או גופים אשר ממומנים באמצעות תקציב המדינה.

פועלים באופן תקין ועל פי החוק

ביקורת פנימית תתבצע באופן תקין וחוקי על ידי מבקר פנים שמכיר את חוקי הביקורת הפנימית ויודע מה נדרש, וכיצד ניתן לוודא כי דרישות אלו אכן מתקיימות. המבקר יבחן את תהליכי קבלת ההחלטות בארגון ואת האופן שבו הן מיושמות, הוא יאתר תהליכים שבהם קיימים ליקויים שונים או שעבורם נדרש סקר סיכונים, והוא גם יבצע בדיקת נאותות כדי לעמוד על טיב הדרך שבה מועבר המידע בין המחלקות השונות. המבקר אחראי גם לבחינת היעילות של תהליכי ביקורת פנימית, לשמירה על הניהול התקין ועל טוהר המידות של הארגון או הגוף הציבורי, וכן הוא יקפיד על כך שהפעילות הארגונית מתבצעת על פי דרישות החוק ובכפוף לתקנות החלות על הארגון.

פונקציה חשובה – ויעילה

בעוד מנהלים רבים עשויים לחשוב כי ביקורת פנימית היא גורם מפריע ותו לא, המציאות בפועל שונה לחלוטין. כל ארגון בישראל, בין אם ציבורי ובין אם לא, פועל להשגתם של יעדים מוגדרים ולשם מטרה מסוימת. ביקורת פנימית היא אחת הדרכים הטובות והיעילות ביותר להתקדם לעבר יעדים אלה תוך הפחתת הסיכונים הללו. ההנהלה הבכירה, אם היא מכירה בחשיבות הביקורת הפנימית ומבינה את יתרונותיה, תדע לנתח את ממצאי הביקורת באופן חיובי ופרודוקטיבי ולפעול בהתאם לנקודות התורפה שזוהו על ידי המבקר. אין ספק כי אחד הכלים החיוניים שעומדים לרשותו של כל ארגון באשר הוא, הוא כלי הביקורת. מעבר לדרישות החוק, זהו האמצעי שיאפשר לכם לדעת טוב יותר כיצד מתבצעת העבודה והאם היא מתנהלת בצורה תקינה ועל פי טוהר המידות. רק כך יוכל הארגון להגיע אל המטרות שלו בצורה נכונה וטובה, בניהול תקין ועל פי החוק.

גלילה למעלה דילוג לתוכן