מושכלות יסוד בארנונה לקראת השנה החדשה

עו"ד אייל אקשטיין ועו"ד צבי בן אליעזר

בהתקרב השנה האזרחית החדשה, מצאנו לנכון לרענן את קוראינו במושכלות היסוד של מס הארנונה. קריאה מהנה.

הארנונה הינה מס "שנתי". שנת המס של ארנונה מתחילה ב- 1 לינואר של כל שנה אזרחית. בראשית השנה הרשות המקומית עורכת לנישומים שומת ארנונה לכל השנה, ושולחת את השומה לנישומים.

לנישום יש זמן קצוב של 90 ימים ממועד קבלת שומת הארנונה להגיש השגה על חיובי הארנונה. הטענות עליהן ניתן להשיג הינן שטח הנכס, סיווג הנכס וטענה כי הנישום אינו מחזיק בנכס. נושאים אחרים אשר עולים משומת הארנונה בד"כ אינן בסמכותו של מנהל הארנונה וכדאי לבחון תקיפה של נושאים אלו באמצעות הליכים אחרים.

הרשות המקומית רשאית להשיב להשגה של הנישום בתוך 60 ימים ממועד קבלתה ולנישום זכות להגיש ערר על תשובת הרשות המקומית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת התשובה. ערר מוגש למעין גוף שפוטי-מנהלי אשר מורכב מנציגי ציבור שנבחרו לכהן כוועדת ערר.

ערר הארנונה צריך לכלול את כל הטענות שבכוונת המשיג להעלות כנגד שומת הארנונה ואת כל הראיות שברשותו התומכות בטענות שהועלו. הואיל וועדת ערר פועלת כאינסטציה מעין שיפוטית, התנהלותה דומה להתנהלות של בתי המשפט ולכן מומלץ להגיש את ערר הארנונה ולפני כן את ההשגה באמצעות אנשי מקצוע, אשר ברשותם הידע והכלים להתנהל באופן מיטבי מול הרשות המקומית וועדת הערר.

ההוראות הקובעות את המועדים להגשת הליכי השגה וערר נגד חיובי הארנונה, סמכויות מנהלי הארנונה, סמכויות וועדות הערר ואופן ההתנהלות מולן קבועות בחקיקה ראשית, קרי בחוקים ארציים החלים על כלל הרשויות המקומיות.

יחד עם זאת, חיובי הארנונה בכל רשות נקבעים מכוח צו ארנונה מקומי שמתקינה כל רשות מקומית באמצעות המועצה המכהנת שלה.בכל רשות מקומית צו ארנונה שונה, וכיוצא מכך גם אופן החיוב שונה, השטחים המוצרים לחיוב, שיטת המדידה של הנכסים, סיווגי המבנים והקרקע, תעריפי החיוב וכיו"ב.

מאחר ובכל רשות צו ארנונה שונה, כל רשות מקומית הינה מעין  'מדינה' בפני עצמה, אשר בה חוקי ארנונה שונים מהרשות השכנה לה. כך לדוגמא, דמיינו שני בנייני משרדים שכנים זהים לחלוטין, אשר ביניהם עובר קו הגבול המוניציפאלי בין שתי רשויות שכנות. חיובי הארנונה של כל בניין יהיו שונים לחלוטין. כך למשל, ייתכן כי ברשות אחת שיטת המדידה תהיה ברוטו-ברוטו ועוד ברשות השניה נטו -נטו. ברשות אחת יחויבו שטחים משותפים, חדרי שירותים ומדרגות, וברשות השניה לא. רשות אחת תחלק את הבניין לסיווגים שונים בעוד ברשות אחרת יקבע סיווג אחיד לפי עקרון "הטפל אחר העיקר". ברשות אחת יחויבו מחסנים בתעריף מוזל ובאחרת לא. ברשות אחת יחויב שטח גג לא מקורה ובאחרת לא. ברשות אחת התעריפים יהיו גבוהים יותר וכך הלאה. כפי שניתן להבין, שני בניינים זהים יחויבו ברשויות מקומיות שונות בצורה שונה לחלוטין.

חיוב הארנונה תלוי גם במדיניות של הרשות המקומית. רשויות מסוימות עורכות סקרי ארנונה יזומים שמטרתם הגדלת הכנסות הרשות מתשלומי ארנונה (בד"כ סקרים אלו מיועדים למגזר העסקי והתעשייתי) וישנן רשויות שמחייבות הפרשי ארנונה שלטענתן הנישום חייב בהם באופן רטרואקטיבי, לעיתים עד כדי שבע שנים אחורה.

כפי שעולה מהאמור לעיל, דיני הארנונה הינם ג'ונגל סבוך של חוקים והוראות אשר קשה מאוד להתמצא בהם. דיני הארנונה זוכים לביקורת מתמדת של שופטי ביהמ"ש העליון, אשר נדרשים מעת לעת לנסות ולעשות סדר בגונג'ל המשפטי הזה.

עד אשר יוסדר הנושא ברמה הארצית, אם יוסדר, ימשיכו רשויות מקומיות שונות, בין אם במתכוון ובין אם בתום לב, להטיל חיובי ארנונה שגויים ומנוגדים לדין. חיובי ארנונה שגויים או מנוגדים לדין עשויים לעלות כסף רב לגופים המחזיקים בשטחים גדולים או משלמים ארנונה יקרה (ארנונה לעסקים, משרדים, מסחר, תעשייה וכיו"ב). מנגד, הסבך המשפטי יוצר גם הזדמנויות רבות לחיסכון בארנונה באמצעות תכנון מס נכון והעלאת הטענות הנכונות, במועדים הנכונים ובפני הערכאות המתאימות.

לסיכום, מומלץ להעביר את חיובי הארנונה שמתקבלים בתחית השנה לבדיקה מקצועית מייד עם קבלתם, על מנת שלא לאחר את המועדים הקבועים בחוק וכן באמצעות בדיקה של אנשי מקצוע למצות את האפשרויות להפחית את חיובי הארנונה, למנוע חיובים שגויים ומנופחים וגבית יתר, שלעיתים יכולה לחול רטרואקטיבית ושנים קדימה.

* כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גלילה למעלה דילוג לתוכן