הנחה בארנונה בפינוי בינוי

עו"ד צבי בן-אליעזר; עו"ד נטעלי איתן

3 חודשים חלפו מאז אישרה הכנסת את הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016, ושר הפנים טרם התקין את התקנות לצורך יישומו של החוק.

החוק נחקק במטרה לקדם פעילות להתחדשות עירונית ולעודד ולהגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית.

בין היתר, מעודד החוק בעלי דירות, להסכים להליך פינוי-בינוי (הריסת בתי מגורים ישנים ובנייה של בנייני מגורים חדשים תחתיהם), בדרך של מתן הנחות בארנונה ומניעת העלאה בארנונה עד תום 5 השנים ממועד קבלת 'דירת התמורה' (הדירה החדשה שהתקבלה במסגרת הפינוי-בינוי).

ההנחה בתשלומי ארנונה הינה בעד שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירת התמורה ובין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת, טרם הליך הפינוי בינוי. ההנחה יכולה להגיע עד 100 אחוזים, בהתאם לתנאים שיקבעו ע"י שר הפנים בתקנות.

כך למשל, מחזיק של דירת 60 מ"ר שבמסגרת הליך הפינוי בינוי נבנתה מחדש וגודלה כעת 100 מ"ר, יהיה זכאי להנחה בארנונה עבור הפרש השטח, דהיינו עבור 40 מ"ר, עד תום ה-5 שנים ממועד קבלת הדירה.

למעשה, נהנה המחזיק בדירה החדשה והמרווחת, מחיובי ארנונה הזהים לחיובי הארנונה ששילם עבור דירתו הישנה, לפני הריסתה.

לא זו בלבד, החוק אף קובע כי היה ויחולו שינויים בתעריפים או בסיווגים באזור בו נמצאת הדירה החדשה, הם לא יחולו על המחזיק בדירה החדשה, עד תום 5 השנים ממועד קבלתה.

החוק מצמצם, ובצדק, את מתן ההנחה בארנונה רק לבעלי דירות שהם גם ה-'מחזיקים' בפועל, דהיינו בעלי דירות שהתגוררו בדירה הישנה ערב הריסת הבית המשותף ובדירת התמורה לאחר סיום הליך הפינוי-בינוי. החוק לא חל על שוכרים בדירת התמורה וגם לא על שוכרים שהתגוררו בדירה לפני הליך הפינוי בינוי וחזרו לגור בה לאחר סיומו.

החוק אם כן רלוונטי אך ורק למחזיקים שהם בעלים וגרו בדירתם לפני ואחרי הליך הפינוי בינוי.

הנחה בארנונה – מתי תינתן?

יש לציין כי ההנחה בארנונה תינתן לאחר בדיקה, בין השאר, של מצבו הכלכלי של המחזיק, מספר שנות החזקתו בנכס שנהרס וזכויותיו, בהתאם לתנאים שיקבעו ע"י שר הפנים.

מאחר והליך פינוי בינוי נעשה בבניינים ישנים מאד ולרוב מוזנחים, לאותם דיירים קשישים ודיירים קשיי יום, ההנחה בארנונה מהווה הקלה משמעותית.

נכון אמנם שתנאי הדיור של אותם מחזיקים שופרו ועל הנייר יש בבעלותם דירה עם שווי גבוה יותר, אולם מצבם הכלכלי לא השתנה לאחר קבלת הדירה (בהנחה שהם נותרים לגור בדירת התמורה ולא מוכרים אותה).

הנחה בארנונה בפינוי בינוי – מדובר בחוק מבורך

כך למשל, מחזיק של דירת 80 מ"ר ברמת גן (אזור א') משלם כ-1,000 ₪ ארנונה לחודשיים (6,025 ₪ שנתי). לאחר הליך פינוי בינוי הדירה שקיבל גדלה משמעותית ועומדת על 120 מ"ר. הארנונה על הדירה החדשה צריכה לעמוד על כ-1,500 ₪ לחודשיים (9,037 ₪ שנתי). ככל ואותו מחזיק יגור בדירה ויעמוד בתנאים של 100% הנחה על ההפרש, הוא יחסוך 500 ₪ בחודשיים וכ- 3,000 ₪ לשנה.

לסיכום, מדובר בחוק מבורך שמטרתו, בין השאר, לתמרץ בעלי דירות להסכים להליך פינוי בינוי באמצעות הקלה בתשלומי הארנונה. כאמור, שר הפנים מעכב את התקנת התקנות ולכן בשלב זה לא ניתן לדעת באילו תנאים בדיוק צריך לעמוד מחזיק על מנת לזכות בהנחה ועל סמך מה יקבעו אחוזי ההנחה, אם וככל שתינתן.

משרד עורך דין צבי בן אליעזר ושות' עוסק במיסוי עירוני ובהפחתת חיובי ארנונה ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 03-6954100 או בכתובת מייל: info@be-law.co.il.

יעניין אתכם לקרוא גם את המידע הבא:
גלילה למעלה דילוג לתוכן