אושרו חלקית היטלי פיתוח שהשיתה עיריית נהרייה

ביהמ"ש אישר חלקית חיוב בהיטלי פיתוח, תוך שקבע כי די בזיקת הנאה מינימאלית על מנת להקים עילה לחיוב בהיטלים. כמו כן, נקבע כי חלוף הזמן בין מועד החיוב למועד התגבשותו אינו מקים כלעצמו מחסום לחיוב.

מידע קרוב שיכול לעניין:

עת"מ (חי') 3411-05-12 טכנולוגיות להבים בע"מ נ' עיריית

גלילה למעלה דילוג לתוכן