ביהמ"ש ביטל היטל סלילה והיטל תיעול שהשיתה עיריית חדרה

נקבע כי "נכס גובל" הינו נכס אשר מקיים אפשרות למעבר בין הנכס לבין הרחוב בו בוצעה התשתית. כאשר יש נכסים אחרים החוצצים בין הנכס לרחוב אין מדובר ב"נכס גובל" על פי חוק העזר. כאשר אין מעבר סביר טכנית בין הנכס לבין הרחוב לא קיימת זיקת הנאה מעבודות התשתית, אשר הינה תנאי להטלת החיוב. עוד נקבע, כי העירייה אינה רשאית לגבות היטל סלילה מכוח סלילת כביש ארצי שאינו בחזקת העירייה ולא מומן על ידה.

מידע קרוב שיכול לעניין:

גלילה למעלה דילוג לתוכן