בית המשפט העליון פסק, ביום 20.5.2014, כי רשות מקומית אינה רשאית להטיל היטל סלילה אם במועד הטלת ההיטל אין בידיה תוכניות לביצוע הסלילה

בהעדר תוכנית ביצוע לסלילה בית המשפט העליון פסק כי היטל הסלילה שהעירייה הטילה בטל משום שהוא הוטל בטרם הכנת תוכנית לביצוע עבודות הסלילה ובוודאי שבטרם ביצועם בפועל. ע"פ חוק עזר לחדרה (סלילת רחובות), תשנ"ה-1994, ביצוע עבודות סלילה ע"י העירייה מתבצע בדרך של החלטת העירייה. בעלי נכס גובל חייבים בהיטל סלילה "ביום התחלת הסלילה או אחריו". נפסק כי גם אם המילים "יום התחלת הסלילה" יפורשו באופן רחב, כך שאינן מכוונות למועד תחילה העבודות בפועל, ונסתפק בקיומן של תכניות לביצוע העבודות, הרי שבעניין זה העירייה לא הביאה ראיות לכך כי היא הכינה ותכניות לביצוע סלילה של הכביש הגובל בנכס.

מידע קרוב שיכול לעניין:

עע"מ 7327/11 חברת ברק עדני יוסף בע"מ ואח' נגד עיריית חדרה

גלילה למעלה דילוג לתוכן