נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח בגין בניה חדשה

ביהמ"ש המחוזי פסק כי כאשר מתבצעת בניה חדשה, די בכך כדי להקים עילת חיוב בהיטלים ואין צורך בקיום זיקת הנאה "חדשה" בין התשתיות לנכס.

תא (ת"א) 1266/07 אדגר השקעות ופיתוח בע"מ נ' עיריית פתח תקוה

גם כאשר העירייה לא מפתחת בעצמה את התשתיות הצמודות למתחם, היא זכאית לגבות היטלי פיתוח, בקיזוז סכומים ששולמו עבור התשתיות הצמודות במסגרת "הסכם פיתוח"

בימ"ש שלום באשדוד קבע שהעירייה רשאית לחייב בהיטלי פיתוח גם כאשר היא לא פיתחה בעצמה את התשתיות הצמודות למתחם הבניה, אלא ביצעה רק תשתיות "על" ברחבי העיר, אשר משרתות בעקיפין גם את המתחם. נקבע, כי יש לקזז את התשלום ששילמו בעלי הנכסים במתחם עבור התשתיות הצמודות מסך ההיטל שרשאית העירייה לגבות.

כמו כן, ביהמ"ש דחה את טענת העירייה לפיה הוא אינו מוסמך לדון בהיטל הביוב נוכח המסלול הקבוע בחוק להגשת ערר ביוב לעדת ערר לענייני ביוב.

מידע קרוב שיכול לעניין:

תא (אשד') 583-07 מכלוף בכור ובניו בע"מ נ' עיריית אשקלון

גלילה למעלה דילוג לתוכן