נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח נגד תאגיד מים וביוב, בנימוק שהתאגיד נעדר סמכות לשנות את התעריפים הקבועים בחוקי העזר

ביהמ"ש סילק על הסף תביעה להשבת היטלי פיתוח כנגד תאגיד יובלים אשדוד בע"מ, בנימוק שהוא אינו מוסמך לשנות או לקבוע את תעריפי חוקי העזר ולכן היה על התובעת לצרף לתביעה את רשות המים שקבעה את התעריפים ואי צירופה הינו פגם היורד לשורשו של ענין ומצדיק את סילוק התביעה על הסף.

מידע קרוב שיכול לעניין:

תא (ב"ש) 28288-07-12 פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ נ' עיריית אשדוד ויובלים אשדוד בע"מ

גלילה למעלה דילוג לתוכן