תנאי לחיוב בהיטלי פיתוח הוא זיקה בין התשתית לנכס וכן כי ישמר עקרון "משק סגור"

רשות מקומית מוסמכת לגבות היטלים בתנאי שיתקיימו שני תנאי סף: התנאי הראשון הינו שהוקמו תשתיות בפועל ברחוב גובל באופן שמקיים זיקה של הנאה ישירה בין עלות התשתית לבין החייב והתנאי השני דורש שהסכומים שיגבו יחושבו וישמשו לתכלית שלשמה נגבו ולא להעשרת קופת העירייה.

עוד נפסק כי חיוב בהיטל אינו מותנה בכך שהרשות תבצע את התקנת המערכת בעצמה או במימון ישיר. המבחן הינו מבחן התוצאה, דהיינו צריך לבחון רק האם הרשות הסדירה את מערכת הולכת השפכים עבור הנכס המחויב.

מידע קרוב שיכול לעניין:

עמ"נ (חי') 14629-04-11 מועצה אזורית מטה אשר נ' סאיקלון מוצרי תעופה בע"מ

גלילה למעלה דילוג לתוכן